Start

SVELAB utför maskintransporter över hela landet,

stort som smått. 


Vårt koncept är att likt en taxiverksamhet tillhandahålla en hög servicegrad med kort varsel. Då vi under många år verkat i byggbranschen är vi väl medvetna om de snabba förändringar som sker på arbetsplatserna när förutsättningarna ändras.

Då är många gånger en tillgänglig transport avgörande. 

IMG_0275[6176]
IMG_0255[6177]
cvbc
fbf
bbbv
bbbxc
cvbvbcvb
cvxbc